Överdimensionerade laster i väg-, sjö-och lufttransport

Oversize Östersjön är namnet på projektet förknippade med South Baltic:Gränsöverskridande samarbetsprogram 2007-2013, vilket gäller transport av överdimensionerade laster i området som omfattar Polen, Litauen, Tyskland och Sverige. Initiativets internationella karaktär […]

Den ekonomiska nedgången och transportsektorn

Den ekonomiska nedgången har påverkat flesta branscher, bland annat transportsektorn. Många länder och företag som såg fallande ekonomiska indikatorerna var tvungna att införa en mängd besparingar. Denna ekonomiska nedskärningar tillämpas […]

Transport av överdimensionerade gods

Var och en av oss har daglig kontakt med bilar som transporterar stora laster. Lastbilar, TIR-bilar eller specialtransportfordon för att leverera bilar är en normal del av varje vägtrafik. Några […]

Transportbilsflotta och kundens krav

Företag som är verksamma i TSL-branschen (från : transport, spedition, logistik) sysslar i vidaste bemärkelse med godstransporter. Ett sådant synsätt på begreppet är dock inte helt lämpligt. Godstransporter kan ta […]